A. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

1. Thời gian đổi trả: Khách hàng có thể đổi trả hàng bị hư hỏng trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận hàng. Sau khi vượt quá thời gian này, chúng tôi không thể chấp nhận đổi trả hàng.

2. Điều kiện đổi trả hàng:

a. Hàng hóa phải bị hư hỏng do lỗi sản xuất, lỗi của người bán hoặc vận chuyển. Lỗi hư hỏng do sử dụng không đúng cách hoặc do lỗi của khách hàng sẽ không được chấp nhận đổi trả.

b. Khách hàng cần cung cấp bằng chứng về tình trạng hư hỏng của hàng hóa, bao gồm hình ảnh hoặc video rõ ràng.

3. Quy trình đổi trả hàng:

a. Khách hàng liên hệ bộ phận CSKH để thông báo về việc đổi trả hàng bị hư hỏng, đồng thời cung cấp thông tin hình ảnh về tình trạng hư hỏng.

b. Sau khi xác nhận tình trạng hư hỏng, chúng tôi sẽ đưa ra phương án hoàn trả tiền hoặc đổi hàng theo yêu cầu của khách hàng.

4. Hình thức đổi trả hàng:

a. Trường hợp hàng hóa hư hỏng không thể tái sử dụng, chúng tôi sẽ không yêu cầu khách hàng hoàn trả hàng hóa mà sẽ trực tiếp hoàn tiền hoặc gửi bù hàng hóa khác thay thế.

b. Trường hợp hàng hóa hư hỏng có thể tái sử dụng, chúng tôi sẽ thu hồi hàng hóa từ phía khách hàng. Khách hàng cũng có thể chủ động gửi chuyển phát hoặc trực tiếp mang đến địa chỉ có ghi trên website để hoàn trả, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền hoặc gửi bù hàng hóa khác thay thế.

5. Chi phí đổi trả hàng: Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng do lỗi sản xuất hoặc vận chuyển, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển hàng hóa trở lại và sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng gửi hàng trở lại mà không có hư hỏng, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho chi phí vận chuyển hàng hóa và có thể áp dụng một khoản phí xử lý tùy thuộc vào thực tế.

6. Đổi trả hàng không hợp lệ: Trong trường hợp hàng hóa không đáp ứng các điều kiện đổi trả như đã nêu, chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu đổi trả và không hoàn trả tiền hoặc đổi hàng.

Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đổi trả hàng bị hư hỏng một cách công bằng và nhanh chóng.

B. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

1. Thời gian hoàn tiền:

a. Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền cho hàng bị hư hỏng trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Sau khi vượt quá thời gian này, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu hoàn tiền.

b. Thời gian khách hàng nhận được tiền hoàn:

  • Thanh toán COD: 10 - 15 ngày
  • Thanh toán tiền mặt: 3 - 7 ngày
  • Thanh toán qua ATM/Tài khoản ngân hàng: 6 - 8 ngày
  • Thanh toán Visa / Master / JCB: 8 - 10 ngày
  • Thanh toán qua ZaloPay/Momo: 3 - 10 ngày

2. Điều kiện hoàn tiền:
a. Hàng hóa phải bị hư hỏng do lỗi sản xuất hoặc vận chuyển. Hàng hóa hư hỏng do sử dụng không đúng cách hoặc do lỗi của khách hàng sẽ không được chấp nhận hoàn tiền.b. Khách hàng cần cung cấp bằng chứng về tình trạng hư hỏng của hàng hóa, bao gồm hình ảnh hoặc video rõ ràng.

3. Quy trình hoàn tiền:
a. Khách hàng liên hệ bộ phận CSKH để thông báo cũng như yêu cầu hoàn tiền, đồng thời cung cấp thông tin hình ảnh về tình trạng hư hỏng.b. Sau khi xác nhận tình trạng hư hỏng, chúng tôi sẽ đưa ra phương án hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền hàng dựa trên mức độ hư hỏng của hàng hóa.

4. Hoàn tiền không hợp lệ: Trong trường hợp hàng hóa không đáp ứng các điều kiện hoàn tiền như đã nêu, chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu hoàn tiền và không thực hiện việc hoàn trả tiền.

Chúng tôi cam kết đảm bảo quyền lợi của khách hàng và sẽ cố gắng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hoàn tiền cho hàng bị hư hỏng một cách công bằng và nhanh chóng.